VIGTIGE INFORMATIONER OM ÅRETS LEJR

28.10.2021

 

Vi må desværre meddele, at vi lejrledere for Slaraffenlejren er blevet afskediget af Landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors pr. 1. oktober i år.

 

Årsagen er, at vi på lejren i år, og alle tidligere år, har givet en andel af vores frivillige fri fra ansvar fra børnene om natten mellem kl. 22 og kl. 6 om morgenen. Da vi er på lejr døgnet rundt i 8 dage, mener vi, at det gavner vores frivillige, at de kan få en pause nogle aftener på skift, hvor de kan løbe en tur, drikke én øl eller andet, som giver dem overskud i en tætpakket og intens uge. På Slaraffenlejren har vi en meget høj normering af frivillige. Vi er 50 frivillige på lejren hvert år, netop for at der kan tilbydes pauser og frirum for de frivillige, som bruger en uge af deres ferie på at lave lejr for 75 børn.

 

Landsstyrelsen mener, at vi har forbrudt os mod Frivilligpolitikken i Ungdommens Røde Kors, da de tolker den således, at man ikke må give nogle frivillige fri på skift i løbet af ugen. De mener heller ikke, at det er i orden at frivillige, som har fri, må nyde 1 øl. Landsstyrelsens argument er, at fri for ansvar og én øl bringer sikkerheden for børnene i fare.

 

Det er vi helt uenige i. Vi fire lejrledere har drevet lejr i sammenlagt 49 år, og har dermed meget stor erfaring med at drive en lejr og administrere ansvaret for både børn og frivillige på lejren. Det er meget vigtigt for os at understrege, at ingen børn eller frivillige har været i en uhensigtsmæssig eller farlig situation på noget tidspunkt i år eller gennem årene. Det har på intet tidspunkt været muligt for børnene at have kontakt med frivillige, som havde nydt en øl eller emballagen herfra. Disse forhold er Landsstyrelsen faktisk enige med os i.

 

Vi har altid haft børnenes bedste for øje, og haft fokus på at både børn og frivillige har haft mulighed for at få en pause og holde ferie. Desværre mener Landsstyrelsen, at vores praksis er af så alvorlig karakter, at vi er blevet afskediget øjeblikkeligt uden mulighed for at anke eller overlevere lejren på en ordentlig måde.

 

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke vide eller forklare yderligere om, hvad Landsstyrelsens plan er for Slaraffenlejren, da vi så at sige er ude af butikken.

 

Vi ved dog, at der arbejdes på at Slaraffenlejren kører videre med en ny ledelse, så det forhåbentligt er muligt for børnene at komme på Slaraffenlejren i 2022. Det er ikke noget vi med sikkerhed kan sige, men I vil blive holdt opdateret af Ungdommens Røde Kors’ sekretariat. 

 

Fremover bedes alle henvendelser vedrørende Slaraffenlejren sendes til Ungdommens Røde Kors’ sekretariat til Louise på louise.d@urk.dk. 

 

Vi har gennem årene værdsat vores gode samarbejde med indstillere, donorer og forældre mfl., og vi ønsker at sige jer tak. Vi er meget kede af at samarbejdet slutter her, og ønsker jer alt mulig held og lykke fremover.  

Samtidigt håber vi, at I vil være åbne for at samarbejde med en eventuel ny lejrledelse på Slaraffenlejren.

 

De bedste hilsner

Benjamin, Ida, Michael og Trine