© 2019 Slaraffenlejr. Fotos og informationer må ikke anvendes uden vores tilladelse.

KONTAKT PÅ LEJREN

Når vi er afsted på lejr, har I som kontaktpersoner/forældre mulighed for at kontakte vores deltagere. Vi anbefaler dog, at dette holdes på et minimum, da det kan skabe unødig hjemve. En god ide kan være i stedet, at sende en sms til deltageren på vores telefonnummer, som vi kan læse op eller vise til ham/hende.

 

Vi kan kontaktes på telefon 30 22 56 16 hver dag i tidsrummet 14 til 15. Der kan være optaget. I det tilfælde, så ring igen eller send en sms.

 

Deltagerne har ikke adgang til deres mobiltelefoner i løbet af ugen. Vi indsamler dem ved ankomst og deler dem ud igen, når de skal hjem. 

 

Nogle deltagere har behov for at ringe hjem en eller to gange i løbet af ugen og det får de naturligvis lov til. Igen prøver vi at holde dette på et minimum. Både af hensyn til unødig hjemve, men i øvrigt, da det er svært at koodinere 80 deltagere som ønsker at ringe hjem dagligt. Vi er konstant opmærksomme på deltagernes trivsel på lejren og vurderer hele tiden den enkelte deltagers behov for kontakt med omverdenen.

 

Vi kan endvidere kontaktes pr. mail hele ugen på kontakt@slaraffenlejr.dk.

 

I NØDSTILFÆLDE kan vi kontaktes døgnet rundt på 70 20 76 16. Nummeret er til vores akut-telefon og derfor skal der KUN ringes til dette nummer, såfremt der er tale om et nødstilfælde!

 

 

 

 

 

CONTACT AT CAMP

While we are away at camp we recommend that contact between parents and the children attending is kept to a minimum as it can cause unnecessary homesickness. Instead we advise you to send an sms to your child on our phone number that we can read or show him/her.

 

We can be contacted on phone no. 30 22 56 16 daily from 2pm to 3pm. In the case that the phone is busy, please call back or send an sms.

 

The children do not have access to their own mobile phones during the week. We collect them on arrival and will distribute them again when returning home.

 

Some children need to call home once or twice during the week and it is of course allowed. Again, we try to keep this to a minimum. Both for unnecessary homesickness, but also as it is difficult for us to coordinate 80 children calling home daily. We are constantly aware of the childrens' well-being at camp and assess each child's need for contact with home.

 

We can also be contacted by email all week at kontakt@slaraffenlejr.dk.

 

We update our photo album on this site every day. 

 

In case og an EMERGENCY we can be contacted around the clock on 70 20 76 16. This number is for our emergency phone and therefore you should ONLY call this number in case of an emergency!